Що таке «мова ворожнечі» (hate speech)?

Що таке «мова ворожнечі» (hate speech)?

Мова ворожнечі в широкому розумінні - це будь-яке самовираження з елементами заперечення принципу рівності всіх людей у правах. Мова ворожнечі описує, ієрархічно зіставляє різноманітні групи людей та оцінює особисті якості конкретних осіб на підставі їхньої належності до тієї чи іншої групи.